Vågar

En mycket viktig del i e-handeln är utrustningen, och då inte minst vågen. Vi har vågar för både paket och brev. Allt för att underlätta och förenkla arbetet. Både de stora och de mindre vågarna är enkla att flytta på.