Användarvillkor

Genom att du får tillgång och använder den här webbsidan godkänner du Nordahl ABs användarvillkor enligt nedan:

Nordahl AB förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa användarvillkor. Nordahl AB förbehåller sig också rätten att uppdatera och ändra webbplatserna liksom att avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av dem.

Länkar:
Vi kan via denna sida erbjuda länkar till andra webbsidor på Internet.
Nordahl AB är inte ansvarigt för att dessa webbsidors innehåll är korrekt, då dessa sidor inte står under Nordahl ABs kontroll.

Lösenord:
Lösenord på den här webbsidan är avsedda för personligt bruk. Du är ansvarig för ditt lösenords säkerhet. Nordahl AB har rätt att övervaka ditt lösenord och på eget bevåg begära att du ändrar det.

Användande av information på webbplatserna:
Det är förbjudet att utan Nordahl ABs samtycke göra kopior av hela eller delar på webbplatsen, oavsett med vilken teknik detta sker.
Bilder får laddas ner av befintlig och registrerad kund i syfte att skapa ökad försäljning.

Friskrivning, Ansvarsbegränsning:
Du godkänner att all användning av informationen och av den här webbsidan sker på egen risk, att du tar fullt ansvar för direkta, oavsiktliga, indirekta skador eller följdskador som uppstår på grund av att du har tillgång till information eller använder information eller mjukvara som tillhandahålls av den här webbplatsen
Nordahl AB ansvarar inte för något fall av skada som direkt eller indirekt orsakas av användningen av webbplatserna.
Vi kan tyvärr ej garantera att webbplatserna är virusfria.
Nordahl AB förbehåller sig rätten att använda producerade varor med tryck eller utan till marknadsföring och i reklamsyfte, om ej övrig överenskommelse skett.

Behörighetsregler:
Dessa Användarvillkor ska styras, tolkas och upprätthållas i enlighet med svensk lagstiftning. Om du har några frågor kring Nordahl ABs användarvillkor är du välkommen att kontakta oss.